logga naturnära
1 / 3
Lönnlöv med hjärta
Lönnlöv
2 / 3
Hus i dimma
Vinterdimma
3 / 3
Blommor på sommaräng
Sommarblommor

Naturen och människan

Att vistelse i naturen upplevs välgörande är något som de flesta av oss kan relatera till. Den friska känslan av ren luft, skogens doft och de lugnande ljud som naturen ger oss är något vi människor uppskattat och burit med oss i tusentals år. Naturen kan hjälpa oss till ett avslappnat sinne, lindra oro och stress. Att vistas i naturen kan också göra att vi tänker klarare, känner oss piggare och gladare samt upplever en ökad livsenergi.
Att vistas utomhus i naturen ger många av dessa positiva effekter. Upplevelsen av att vi blir lyckligare, mindre trötta och mer energifyllda styrks av studier genomförda vid universitetet i Essex, där The Green Exercise Research Team fördjupat sig inom området under 16 års tid.1 Studier visar även att träning utomhus, jämfört med träning inomhus, gör att vi känner oss bättre till mods och att behållningen av träningen upplevs mer påtaglig, samt att även mycket korta träningspass i naturen har en betydande effekt på vår sinnesstämning. Läs mer i artiklarna nedan!Minskar stress och oro

Klicka för att dölja artikeln nedan.

Cecilia Stenfors - Forskare vid Aging Research Centre, Karolinska Institutet, samt vid University of Chicago, förklarar: "Forskningen visar att vistelser i naturliga miljöer tvärtom minskar negativa känslor och stress, och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation. I våra studier ser vi att man presterar bättre på tester av uppmärksamhet och minne efter naturupplevelser än innan, jämfört med urbana kontrollmiljöer. Mest positiv inverkan har verkliga naturmiljöer, men även naturbilder och film kan fungera. Nedskräpade och förstörda naturområden verkar däremot inte ha samma effekt. Det finns alltså kopplingar mellan naturens och individers välmående. En möjlig förklaring till naturens inverkan på oss är att den är milt fascinerande och fångar vår uppmärksamhet, men samtidigt låter krävande kognitiva processer vila och återhämtas. Andra teorier framhåller att det finns evolutionära skäl till att vi mår bra i naturmiljöer med biologisk mångfald, eftersom de signalerar resurser för överlevnad i form av exempelvis vatten, mat och skydd."2Grönområden är viktiga

Klicka för att dölja artikeln nedan.


Mare Löhmus Sundström - forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, instämmer: "Hela 85 procent av Sveriges befolkning bor i städer, och vår och andras forskning visar att grönområdena är viktiga för återhämtning och fysisk aktivitet. Människor som bor i stadsmiljöer med mycket växtlighet är friskare än de som bor i områden med mindre grönska. De är mindre stressade, lever längre och har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, typ 2-diabetes och mental ohälsa. Barn som föds och bor i gröna grannskap har mindre risk för låg födelsevikt och övervikt senare i livet. Och att leka vid platser med mycket vegetation har visat sig ge barnen bättre koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och självdisciplin. Grönområdena behövs också för att kyla ner städerna och motverka höga inomhustemperaturer under värmeböljor, vilket har visat sig minska dödligheten. Ju mer vegetation desto lägre blir också risken för översvämningar under stormar och desto bättre blir luftkvaliteten".3